Konsultacje społeczne - Dzielnica XVIII Nowa Huta

GAZ-SYSTEM: Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w związku z projektem budowy gazociągu DN700 Wężerów-Przewóz

sik

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w związku z realizowanym projektem budowy gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla właścicieli nieruchomości z Miasta Kraków z dzielnic Nowa Huta i Podgórze, które objęte są decyzją o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji.

Decyzja Wojewody Małopolskiego z 04.10.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: WI-IV.747.1.11.2023 jest dostępna w repozytorium BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2023 roku, godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Muzeum Archeologicznego Oddział Nowa Huta, ul. Sasanek 2a, 31-985 Kraków.

Konsultacje prowadzone będą w formie dyżuru i indywidualnych spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje między innymi na temat zaprojektowanej trasy, zakresu i harmonogramu projektu oraz procedury wypłaty odszkodowań. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia na spotkanie.

Informacja w sprawie przeprowadzenia wstępnego badania opinii mieszkańców w sprawie ewentualnych lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów

UCHWAŁA NR CXIX/3250/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na terenie miasta Krakowa dotyczących wyznaczenia miejsc, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 będą trwały co najmniej 60 dni i zakończą się nie później niż 1 marca 2024 roku.
3. Prezydent Miasta Krakowa określi szczegółowy termin konsultacji społecznych, tryb oraz formy ich przeprowadzenia zgodnie z uchwałą Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Celem niniejszego projektu uchwały jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Artur Buszek

Warsztaty partycypacyjne poświęcone procesowi rewitalizacji w Krakowie

warsztaty_rewitalizacyjneSzanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z zaproszeniem Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jerzego Muzyka, w sprawie zorganizowanych warsztatów rewitalizacyjnych, dedykowanych trzem obszarom Krakowa: 

- GRZEGÓRZKI - WESOŁA, 
- KAZIMIERZ - STRADOM, 
- "STARA" NOWA HUTA.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie. 

Serdecznie zapraszamy!

Konsultacje społeczne projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

pwg3Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

Konsultacje trwają od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem jest Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzane są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej...


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem