Konsultacje społeczne - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów dzielnic XII i XIII – rekrutacja na warsztaty

przeksztalceniaZaplanowane w ramach konsultacji społecznych spotkania warsztatowe będą odbywać się w formule ogólnomiejskich warsztatów przyszłościowych oraz warsztatów partycypacyjnych z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości, przedsiębiorcami, organizacjami i grupami nieformalnymi z terenu Dzielnic XII i XIII.

Spotkania ogólnomiejskie w formule warsztatów przyszłościowych:
12 października 2023 r. godz. 17.00 – Centrum Obywatelskie, ul. Reymonta 20
19 października 2023 r. godz. 17.00 – ARTZona, Ośrodek Kultury C.K. Norwida, os. Górali 4

Partycypacyjne warsztaty dzielnicowe:
23 października 2023 r., godz. 17.00 – Dzielnica XII: Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Agatowa 41
26 października 2023 r., godz. 17.00 – Dzielnica XIII: Szkoła Podstawowa nr 137, ul. Wrobela 79

Głównym celem warsztatów będzie:
- zapoznanie uczestników – przede wszystkim mieszkańców i mieszkanek Krakowa (w szczególności Dzielnic XII i XIII) - z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa oraz innych planów miejskich odnoszących się do konsultowanego obszaru;
- stworzenie przestrzeni dla międzysektorowego, dialogu pozwalającego na wymianę zróżnicowanych poglądów i oczekiwań w oparciu o ideę deliberacji;
- zebranie oczekiwań różnych grup interesariuszy m.in. mieszkańców, przedsiębiorców, ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych nt. preferowanych kierunków dalszego rozwoju konsultowanego obszaru oraz powiązanych z nim potrzeb, obaw i pomysłów.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach proszone są o wybranie jednego terminu warsztatów i wypełnienie formularza rejestracji udziału w warsztatach.
Link do formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/T4JiG9bVwufSzz498

Przedmiotowe konsultacje są jednym z elementów dialogu z mieszkańcami miasta Krakowa, a zebrane opinie posłużą jako inspiracja do dalszych prac nad rozwojem części terenów dzielnic XII i XIII.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów dzielnic XII i XIII: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/273553,2148,komunikat,konsultacje_spoleczne_dotyczace_koncepcji_rozwoju_oraz_kierunkow_przeksztalcen_czesci_terenow_dzielnic_xii_i_xiii.html 

Informacja o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi

pwg

Prezydent Miasta Krakowa informuje o planowanych konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Konsultacje odbędą się w terminie od 6 do 27 października 2023 roku, a ich realizatorem będzie Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Czytaj więcej...

Park Kulturowy Nowa Huta – wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne

pk_konsultacjeW dniach 28 sierpnia do 20 września br. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa podjętej w listopadzie 2019 roku, w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”.

Dzisiejsza Nowa Huta to nie tylko jedna z najważniejszych dzielnic Krakowa, ale przede wszystkim wyjątkowy zespół zabytkowy oraz przestrzeń kulturowa, która doskonale ilustruje historię Polski w drugiej połowie XX w. Mając na uwadze ponadczasowość architektury tego terenu, jak również tożsamość i związek mieszkańców z historią, kulturą i przestrzenią miejską tej dzielnicy, Prezydent Polski nadał w tym roku Nowej Hucie prestiżowy status Pomnika Historii. Ustanowienie Nowej Huty Pomnikiem Historii to swego rodzaju formalne uznanie wieloletnich starań miasta, ekspertów oraz wszystkich osób i instytucji, którym szczególnie zależało nie tylko na ochronie ale również promocji tego arcydzieła myśli planistycznej.

Czytaj więcej...

#WeźżeUdział w Krakowskim Panelu Transportowym!

kpt

#WeźżeUdział w Krakowskim Panelu Transportowym! Już marcu i kwietniu mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mogli realnie wpłynąć na miejską politykę transportową – wypracują i poddadzą głosowaniu rekomendacje dot. m.in. miejsc parkingowych, transportu zbiorowego, ścieżek rowerowych, ruchu drogowego czy ograniczania niskiej emisji.

Zaproszenia na Panel będą rozsyłane już od 27 stycznia. Sprawdzaj pocztę – być może zaproszenie dostaniesz właśnie Ty!

Więcej informacji na:

https://www.krakow.pl/komunikacja/267786,artykul,cel_i_intencje.html
https://www.facebook.com/KrakowskiPanelTransportowy 


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem