Konsultacje społeczne - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Konsultacje społeczne dotyczące III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych

tramwaj_rybitwy

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień.

Celem konsultacji z mieszkańcami jest wybór najkorzystniejszego, względem mieszkańców, korytarza drogowo-tramwajowego do osiedla Złocień, który powinien zostać zrealizowany jako pierwszy.
Budowa linii tramwajowej do osiedla Złocień pozwoliłaby zapewnić obsługę terenów przyległych komunikacją zbiorową, wpłynęłaby na odciążenie ulicy Półłanki poprawiając dostępność komunikacją dla mieszkańców osiedla. Dodatkowo, budowa trasy tramwajowej do osiedla Złocień może stanowić element realizacji potencjalnych planów rozwojowych tego obszaru z uwagi na będący w opracowaniu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje jest Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje trwają od 10 czerwca do 1 lipca 2022 r.

Czytaj więcej...

Konsultacje dotyczące zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11

jordanowka

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji jaką powinien pełnić budynek pawilonu „Jordanówka”.

WAŻNE: Budynek powinien odpowiadać potrzebom osób korzystających z parku, jednocześnie wpisując się w idee założyciela i patrona parku, doktora Henryka Jordana. Docelowo inwestycja powinna służyć wszystkim krakowianom.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej.

Termin konsultacji: 19 kwietnia – 3 czerwca 2022 r.
Formy konsultacji:
1. 11 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.
2. 18 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.

Ze względów organizacyjnych niezbędna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu 12 616 60 20 w godz. od 8.00 do 15.00. lub za pomocą linka dostępnego na stronie: www.obywatelski.krakow.pl

Rejestracja potrwa do 10 maja 2022 r. do godz. 12.00.

Czytaj więcej...

Przebudowa ul. Rzepakowej - spotkanie informacyjne

rzepakowaSzanowni Państwo, 

zapraszamy na spotkanie informacyjne on-line w sprawie przebudowy ul. Rzepakowej na odcinku ok 350 m od skrzyżowania z ul. Karasiówka w kierunku przejazdu kolejowego. Planowana przebudowa jest zadaniem inwestycyjnym Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 5 maja (czwartek) o godz. 17:30.

Transmisję ze spotkanie będzie można śledzić na profilu FB ZDMK: https://www.facebook.com/zdmk.krakow

W dyskusji wezmą udział przedstawiciele Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz projektant. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną również radni z Dzielnicy XVIII - Nowa Huta. Spotkanie będzie moderowane. Więcej szczegółów na załączonym plakacie.

Dołącz do spotkania: https://bit.ly/spotkanie-rzepakowa

Projekty uchwał dotyczące zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków - konsultacje społeczne

zsgok

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe dla których przedmiot konsultacji mieści się w zakresie działań statutowych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

1. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
2. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego znajdującego się na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków za usługi pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz określenia górnych stawek opłat za usługi pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Kraków, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
5. zmiany uchwały Nr XLV/1197/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie od 4 do 25 marca 2022 r.

Czytaj więcej...


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem