Obwieszczenia urzędowe - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 14.12.2023 r. w trybie przetargu:

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 30.11.2023 r. w trybie przetargu:

Zawiadomienie w sprawie inwestycji polegającej na realizacji kompleksu przemysłowo-magazynowo-usługowego

Niniejszym zawiadamiamy, że na działkach nr 38/25, 38/26, 38/27, 38/28, 38/29, 38/30 obręb Nowa Huta obręb 42 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, przy ul. Dymarek w Krakowie jest planowana realizacja inwestycji polegającej na realizacji kompleksu przemysłowo – magazynowo – usługowego.

Inwestorem przedsięwzięcia jest: Deska Project Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Słoneczna 4, 40-135 Katowice

Przedmiotowe zamierzenie jest w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, i w związku z toczącym się postępowaniem jest opracowywany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Informacja o wszczęciu postępowania była już podawana do publicznej informacji. Do chwili obecnej nikt nie wniósł zastrzeżeń do naszego wniosku. Jednocześnie informujemy, iż inwestycja nie będzie stanowiła negatywnego oddziaływania na działkach sąsiednich, a organy opiniujące inwestycję tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, PGW Wody Polskie i Państwowy Inspektor Sanitarny w Krakowie zajęły stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich uwag, wniosków w związku z ww. przedsięwzięciem na adres korespondencyjny: Agnieszka Ilnicka W3 ul. Wadowicka 3C, piętro 7, 30-347 Kraków w ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Państwa uwagi będą wykorzystane w sporządzanym przez Inwestora raporcie, a raport będzie materiałem dowodowym w sprawie o uzyskani decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail z poniższymi osobami:

1. Agnieszka Ilnicka - tel. 691 670 883
2. Anna Kosak – tel. 535 060 594

Wykazy lokali do wynajęcia w trybie przetargu

Poniżej przestawiamy do pobrania wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w dniu 31.10.2023 r. w trybie przetargu:


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem