Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie

wsparcie

W okresie od 01.06.2021 do 30.06.2023 Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych Krakowie realizuje projekt pn. „Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i opieki nad osobami niesamodzielnymi w Miejskim Centrum Opieki w Krakowie”dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – zit (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie Gminy Miejskiej Kraków i Gminy Wieliczka oraz zapobieganie występowaniu oraz niwelowanie przejawów wykluczenia społecznego wśród osób niesamodzielnych i ich opiekunów nieformalnych.

Projekt zakłada świadczenie przez Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie BEZPŁATNYCH USŁUG mających na celu wspieranie OSÓB NIESAMODZILENYCH i ich OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH.

Centrum oferuje następujące formy wsparcia:

indywidualne szkolenia opiekuńcze,
usługę menadżera opieki,
usługi wytchnieniowe dla opiekunów umożliwiające czasowe całodobowe przebywanie osoby niesamodzielnej pod profesjonalną opieką,
wypożyczalnię sprzętu medycznego,
prowadzenie portalu i redagowanie poradnika dla opiekunów, zwiększającego ich dostęp do informacji,
działania skierowane bezpośrednio do osób niesamodzielnych, w ramach których przewidziano prowadzenie placówki zapewniającej dzienną opiekę i aktywizację tych osób,
dla kadr różnych systemów związanych z opieką nad osobami niesamodzielnymi zorganizowana będzie konferencja.


W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

380 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
380 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej,
28,5 wspartych miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
28,5 utworzonych miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
48 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie szkoleń opiekuńczych,
80 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usługi menadżera opieki,
192 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem w projekcie w formie usług wytchnieniowych,
60 opiekunów nieformalnych objętych wsparciem edukacyjnym w placówce dziennej opieki,
48 opiekunów nieformalnych, którzy uzyskali kompetencje w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.


Całkowita wartość projektu to 5 175 598,74 PLN,

w tym dofinansowanie ze środków RPO WM 2014-2020 stanowi 4 799 332,71 PLN.

Wkład własny w wysokości 376 266,03 PLN zapewniony zostanie ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

 


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem