Sesje i protokoły - Dzielnica XVIII Nowa Huta

 

9 kadencja lata 2023-2028Rok 2024

Sesja VI z dnia 25 marca 2024

Uchwała nr Nr VI.80.24 w sprawie powołania Komisji doraźnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta ds. współorganizacji dożynek dzielnicowych na os. Mogiła w roku 2024.

Uchwała nr Nr VI.79.24 w sprawie nazwy skweru.

Uchwała nr Nr VI.78.24 w sprawie wprowadzenie do Budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.77.24 - załącznik

Uchwała nr Nr VI.77.24 w sprawie wybudowania ogólnodostępnych miejsc postojowych na osiedlu Szkolnym 27 na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.76.24 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Ogród Społeczny na osiedlu Szklane Domy”.

Uchwała nr Nr VI.75.24 - załącznik

Uchwała nr Nr VI.75.24 w sprawie zmiany uchwały Nr LX/459/2023 z dnia 4 lipca 2023 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr VI.74.24 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 503 obręb 33 przy ul. Podstawie.

Uchwała nr Nr VI.73.24 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr VI.72.24 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.71.24 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.70.24 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.69.24 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr VI.68.24 w sprawie wydłużenia trasy linii autobusowej nr 163 do Szpitala Uniwersyteckiego.

Uchwała nr Nr VI.67.24 w sprawie opinii do wprowadzenia oznakowania „strefa ruchu” os. Centrum A przy garażach.

Uchwała nr Nr VI.66.24 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Kolorowy ogród – cz. 2” – tworzymy ścieżkę sensoryczną.

Uchwała nr Nr VI.65.24 w sprawie opinii wniosków złożonych do programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Sesja V z dnia 28 lutego 2024

Uchwała nr Nr V.64.24 w sprawie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na osiedlu Szkolnym.

Uchwała nr Nr V.63.24 w sprawie opinii do wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na drodze wewnętrznej w os. Centrum A przy bloku nr 1 od strony podwórka.

Uchwała nr Nr V.62.24 w sprawie opinii do projektu dla zadania „Przebudowa ul. Betonowej na działce nr 514 obręb 28 Nowa Huta”.

Uchwała nr Nr V.61.24 w sprawie opinii do projektu pn.: ,,Rozbudowa drogi 602232K (ul. Józefa Sawy- Calińskiego) na działkach nr 402, 57/1, 57/2, 60/5, 100/2 obręb 0023 oraz na działkach nr 88, 89, 101/1, 130, 134, 135 obręb 0025 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna 126103_9 w miejscowości Kraków, Gmina Kraków”.

Uchwała nr Nr V.60.24 w sprawie informacji o postępach w sprawie utworzenia Parku rzecznego Dłubnia.

Uchwała nr Nr V.59.24 w sprawie opinii do zadania „Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych i komunalnych) na działce nr 507/2, obręb 33 przy ul. Podstawie na os. Wyciąże w Krakowie”.

Uchwała nr Nr V.58.24 w sprawie budowy peronów przystankowych na ul. Giedroycia przy skrzyżowaniu z ul. Na Niwach.

Uchwała nr Nr V.57.24 w sprawie wprowadzenia połączenia autobusowego pętli Pleszów z pętlą Mały Płaszów.

Uchwała nr Nr V.56.24 w sprawie wprowadzenia zakazu sypania solą chodników przez MPO Kraków na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr V.55.24 w sprawie wprowadzenia zakazu sypania solą chodników przez MPO Kraków na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr V.54.24 w sprawie postawienia odłowni dla dzików na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr V.53.24 w sprawie delegowania członków Rady do udziału w pracach Zespołu Zadaniowego.

Uchwała nr Nr V.52.24 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr V.51.24 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Ogród zmysłów".

Uchwała nr Nr V.50.24 w sprawie opinii wniosków złożonych do programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Uchwała nr Nr V.49.24 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Kwieciste Podwórko: Sąsiedzka Akcja Sadzenia na osiedlu Szkolnym".

Uchwała nr Nr V.48.24 w sprawie opinii do zadania „Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych i komunalnych) na działce nr 4, obręb 47 na os. Centrum A w Krakowie”.

Uchwała nr Nr V.47.24 w sprawie opinii do zadania „Budowa obiektów małej architektury (urządzeń zabawowych i komunalnych) na działce nr 224/3, obręb 51 na os. Handlowym 6-8 w Krakowie”.

Sesja IV z dnia 8 lutego 2024

Podsumowanie - Sesja IV.

Sesja IV - załączniki.

Uchwała nr Nr IV.46.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.45.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.44.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia, Seniorów i Osób ze Szczególnymi Potrzebami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.43.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Seniorów i Osób ze Szczególnymi Potrzebami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.42.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.41.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.40.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.39.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych i realizacji założeń Umowy Społecznej dotyczącej budowy ZTPO Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.38.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych i realizacji założeń Umowy Społecznej dotyczącej budowy ZTPO Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.37.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia oraz Realizacji Założeń Parku Kulturowego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.36.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.35.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.34.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.33.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.32.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Komunikacji z Mieszkańcami, Promocji i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.31.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Komunikacji z Mieszkańcami, Promocji i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.30.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.29.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.28.24 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.27.24 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr IV.26.24 w sprawie stworzenia Centrum Ekologicznego doliny rzeki Dłubni w Nowej Hucie.

Uchwała nr Nr IV.25.24 w sprawie opinii wniosków złożonych do programu Budowy Infrastruktury Sanitarnej (BIS).

Sesja III z dnia 23 stycznia 2024

Podsumowanie - Sesja III.

Sesja III - załączniki.

Uchwała nr Nr III.24.24 w sprawie powołania Komisji Zieleni i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.23.24 w sprawie powołania Komisji Zdrowia, Seniorów i Osób ze Szczególnymi Potrzebami Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.22.24 w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.21.24 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.20.24 w sprawie powołania Komisji ds. Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych i realizacji założeń Umowy Społecznej dotyczącej budowy ZTPO Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.19.24 w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego, Mienia oraz Realizacji Założeń Parku Kulturowego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.18.24 w sprawie powołania Komisji Kultury i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.17.24 w sprawie powołania Komisji ds. Komunikacji z Mieszkańcami, Promocji i Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.16.24 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.15.24 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.14.24 w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.13.24 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała nr Nr III.12.24 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

Uchwała nr Nr III.11.24 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr III.10.24 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2024 roku.

Uchwała nr Nr III.9.24 w sprawie opinii do projektu koncepcji pn.: „Rozbudowa miejsc postojowych w os. Teatralne wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia na działce nr 93/4 obręb 0050 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna 126103_9, w miejscowości Kraków”.

Uchwała nr Nr III.8.24 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr III.7.24 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu.

Sesja II nadzwyczajna z dnia 15 stycznia 2024 Sesja I z dnia 3 stycznia 2024 Uchwały zarządu

 

8 kadencja lata 2018-2023Rok 2023

Sesja LXV z dnia 1 grudnia 2023 Sesja LXIV z dnia 20 listopada 2023

Podsumowanie - Sesja LXIV.

Sesja LXIV - załączniki.

Uchwała nr Nr LXIV.487.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.486.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.485.23 w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich.

Uchwała nr Nr LXIV.484.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2024.

Uchwała nr Nr LXIV.483.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr LXIV.482.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.481.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.480.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.479.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.478.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2024.

Uchwała nr Nr LXIV.477.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LXIV.476.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.475.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LXIV.474.23 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 60/6/A obręb 23 w Krakowie.

Sesja LXIII z dnia 30 października 2023 Sesja LXII z dnia 18 września 2023 Sesja LXI z dnia 29 sierpnia 2023

Uchwała nr Nr LXI.467.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LXI.466.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LXI.465.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr LXI.464.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2024.

Uchwała nr Nr LXI.463.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr LXI.462.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023..

Sesja LX z dnia 4 lipca 2023 Sesja LIX z dnia 26 czerwca 2023 Sesja LVIII z dnia 29 maja 2023

Uchwała nr Nr LVIII.456.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LVIII.455.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LVIII.454.23 - załącznik.

Uchwała nr Nr LVIII.454.23 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2024.

Uchwała nr Nr LVIII.453.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta w latach 2021 - 2026.

Uchwała nr Nr LVIII.452.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Sesja LVII z dnia 24 kwietnia 2023

Podsumowanie - Sesja LVII.

Sesja LVII - załączniki.

Uchwała nr Nr LVII.451.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LVII.450.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LVII.449.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta w latach 2018 - 2023.

Uchwała nr Nr LVII.448.23 w sprawie zabezpieczenia środków na rewitalizację fontanny „Delfinek” na os. Górali na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LVII.447.23 w sprawie używania elektrycznych dmuchaw poprzez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LVII.446.23 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2022”.

Uchwała nr Nr LVII.446.23 - załącznik.

Sesja LVI z dnia 27 marzec 2023 Sesja LV z dnia 27 lutego 2023

Podsumowanie - Sesja LV.

Sesja LV - załączniki.

Uchwała nr Nr LV.441.23 w sprawie opinii do planowanej budowy spopielarni oraz cmentarza dla zwierząt na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.440.23 w sprawie opinii do Projektu Dzielnicowego Punktu Obsługi Przedsiębiorców.

Uchwała nr Nr LV.439.23 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Zielono mi – cz. 2” – tworzymy ścieżkę sensoryczną w przedszkolnym ogrodzie”.

Uchwała nr Nr LV.438.23 w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.437.23 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2024.

Uchwała nr Nr LV.436.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LV.435.23 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LV.434.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.433.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.432.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.431.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.430.23 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LV.429.23 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przeprowadzenie konsultacji w sprawie projektu przebudowy alei Solidarności w Krakowie.

Sesja LIV z dnia 23 stycznia 2023 Uchwały zarządu
 

Uchwała nr 685

Uchwała nr 684

Uchwała nr 683

Uchwała nr 682

Uchwała nr 681

Uchwała nr 680

Uchwała nr 679

Uchwała nr 678

Uchwała nr 677

Uchwała nr 676

Uchwała nr 675

Uchwała nr 674

Uchwała nr 673

Uchwała nr 672

Uchwała nr 671

Uchwała nr 670

Uchwała nr 669

Uchwała nr 668

Uchwała nr 667

Uchwała nr 666

Uchwała nr 665

Uchwała nr 664

Uchwała nr 663

Uchwała nr 662

Uchwała nr 661

Uchwała nr 661

Uchwała nr 660

Uchwała nr 659

Uchwała nr 658

Uchwała nr 657

Uchwała nr 656

Uchwała nr 655

Uchwała nr 654

Uchwała nr 653

Uchwała nr 652

Uchwała nr 651

Uchwała nr 650

Uchwała nr 649

Uchwała nr 648

Uchwała nr 647

Uchwała nr 646

Uchwała nr 645

Uchwała nr 644

Uchwała nr 641

Uchwała nr 640

Uchwała nr 639

Uchwała nr 638

Uchwała nr 637

Uchwała nr 636

Uchwała nr 635

Uchwała nr 634

Uchwała nr 633

Uchwała nr 632

Uchwała nr 631

Uchwała nr 630

Uchwała nr 629

Uchwała nr 628

Uchwała nr 627

Uchwała nr 626

Uchwała nr 625

Uchwała nr 624

Uchwała nr 623

Uchwała nr 622

Uchwała nr 620

Uchwała nr 619

Uchwała nr 618

Uchwała nr 617

Uchwała nr 616

Uchwała nr 615

Uchwała nr 614

Uchwała nr 613

Uchwała nr 612

Uchwała nr 611

Uchwała nr 610

Uchwała nr 609

Uchwała nr 608

Uchwała nr 607

Uchwała nr 606

Uchwała nr 605

Uchwała nr 604 - załącznik

Uchwała nr 604

Uchwała nr 603

Uchwała nr 602

Uchwała nr 601

Uchwała nr 600

Uchwała nr 599

Uchwała nr 598

Uchwała nr 597

Uchwała nr 596

Uchwała nr 595

Uchwała nr 594

Uchwała nr 593

Uchwała nr 592

Uchwała nr 591

Uchwała nr 590

Uchwała nr 589

Uchwała nr 588

Roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2022

Uchwała nr 587

Uchwała nr 586

Uchwała nr 585

Uchwała nr 584

Uchwała nr 583

Uchwała nr 582

Uchwała nr 581

Uchwała nr 580

Uchwała nr 579

Uchwała nr 578

Uchwała nr 577

Uchwała nr 576

Uchwała nr 575

Uchwała nr 574

Uchwała nr 573

Uchwała nr 572

Uchwała nr 571

Uchwała nr 570

Uchwała nr 569

Uchwała nr 568

Uchwała nr 567

Uchwała nr 566Rok 2022

Sesja LIII z dnia 12 grudnia 2022 Sesja LII z dnia 28 listopada 2022

Podsumowanie - Sesja LII.

Sesja LII - załączniki.

Uchwała nr Nr LII.422.22 w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich.

Uchwała nr Nr LII.421.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LII.420.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na remont chodnika na os. Szkolnym 33 na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LII.419.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LII.418.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LII.417.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LII.416.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na monitoring ogólnodostępnych ogródków jordanowskich i obiektów sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LII.415.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr LII.414.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Sesja LI z dnia 24 października 2022

Podsumowanie - Sesja LI.

Sesja LI - załączniki.

Uchwała nr Nr LI.413.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LI.412.22 w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Stanisława Dragana.

Uchwała nr Nr LI.411.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na doświetlenie podwórka i ogródka jordanowskiego znajdującego się na os. Szkolne 10 na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr LI.410.22 w sprawie nadania nazwy skwerowi imienia Jerzego Ridana.

Uchwała nr Nr LI.409.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta w latach 2018 - 2023.

Uchwała nr Nr LI.408.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Sesja L z dnia 29 września 2022 Sesja XLIX z dnia 8 września 2022 Sesja XLVIII z dnia 30 sierpnia 2022

Podsumowanie - Sesja XLVIII.

Sesja XLVIII - załączniki.

Uchwała nr Nr XLVIII.402.22 w sprawie przywrócenia tras oraz częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 142, 163 i 193.

Uchwała nr Nr XLVIII.401.22 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 64/59 obręb 43 w Krakowie.

Uchwała nr Nr XLVIII.400.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Uchwała nr Nr XLVIII.399.22 w sprawie zmiany nazwy zadania inwestycyjnego planowanego do realizacji przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta w latach 2018 – 2023 wpisanego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

Uchwała nr Nr XLVIII.398.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr Nr XLVIII.397.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2021 - 2023.

Uchwała nr Nr XLVIII.396.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLVIII.395.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2023.

Sesja XLVII z dnia 7 lipca 2022 Sesja XLVI z dnia 27 czerwca 2022

Podsumowanie - Sesja XLVI.

Sesja XLVI - załączniki.

Uchwała nr Nr XLVI.392.22 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa stacji paliw obejmująca: budowę czterostanowiskowej wiaty nad odmierzaczami paliw, podziemnych zbiorników paliwowych - 2 x 60 m3, dwóch stanowisk kompresor/odkurzacz, podziemnego zbiornika LPG – 10 m3, miejsc postojowych, instalacji do dystrybucji ropy naftowej i produktów naftowych, oraz instalacji do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych, LPG, elektrycznej, kanalizacji deszczowej, oraz układu drogowego, wraz z infrastrukturą techniczną niebędącą instalacjami do podziemnego magazynowania ropy naftowej i produktów naftowych oraz LPG na działkach nr 57/4, 58/4, 59/4 obr. 41 ul. Nadbrzezie 1a w Krakowie”.

Uchwała nr Nr XLVI.391.22 w sprawie bieżącego utrzymania terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLVI.390.22 w sprawie montażu słupków ograniczających parkowanie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLVI.389.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr Nr XLVI.388.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2021 - 2023.

Sesja XLV z dnia 30 maja 2022

Podsumowanie - Sesja XLV.

Sesja XLV - załączniki.

Uchwała nr Nr XLV.387.22 w sprawie utworzenia parkingu dla mieszkańców osiedla Szkolnego zlokalizowanego przy siedzibie Klimat-Energia-Gospodarka Wodna na części działki nr 114 obr. 45 Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLV.386.22 w sprawie udrożnienia rowu położonego na działce nr 149/1 obr. 61 Nowa Huta w trybie kryzysowym.

Uchwała nr Nr XLV.385.22 w sprawie oznakowania szlaku rowerowego „Velo Huta” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLV.384.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2023.

Uchwała nr Nr XLV.383.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Załącznik do uchwały nr XLV.383.22

Uchwała nr Nr XLV.382.22 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2023.

Załącznik do uchwały nr XLV.381.22

Uchwała nr Nr XLV.381.22 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2021”.

Sesja XLIV z dnia 25 kwietnia 2022 Sesja XLIII z dnia 28 marca 2022 Sesja XLII z dnia 28 lutego 2022

Podsumowanie - Sesja XLII.

Sesja XLII - załączniki.

Uchwała nr Nr XLII.371.22 w sprawie negatywnej opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ruszcza - Północ.

Uchwała nr Nr XLII.370.22 w sprawie punktowej zmiany uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. nr XLIX/619/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "DOLINA DŁUBNI - MOGIŁA".

Uchwała nr Nr XLII.369.22 w sprawie weryfikacji ilości znaków drogowych i zmniejszenia rozmiarów tarcz znaków drogowych w Parku Kulturowym Nowa Huta na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.368.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na remont miejsc postojowych i remont nakładkowy jezdni na osiedlu Centrum A 1, 2 na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.367.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na budowę nowych miejsc postojowych na osiedlu Szkolnym w Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.366.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na remont nakładkowy ulicy wewnętrznej na osiedlu Szkolnym na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.365.22 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na remont chodnika na osiedlu Szkolnym 33 na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.364.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.363.22 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.362.22 w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Struga / Wojciechowskiego / Żeromskiego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr Nr XLII.361.22 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2023.

Uchwała nr Nr XLII.360.22 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr Nr XLII.359.22 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2022 roku.

Uchwała nr Nr XLII.358.22 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Turniej Piłkarski Huta Champions LEAGE 2022”.

Uchwała nr Nr XLII.357.22 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Pamiętajcie o ogrodach”.

Uchwała nr Nr XLII.356.22 w sprawie opinii do wniosku na realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Kolorowy ogród – czyli odnawiamy teren zielony wokół szkoły”.

Sesja XLI z dnia 24 stycznia 2022 Uchwały zarządu
 

Uchwała nr 565

Uchwała nr 564

Uchwała nr 563

Uchwała nr 562

Uchwała nr 561

Uchwała nr 560

Uchwała nr 559

Uchwała nr 558

Uchwała nr 557

Uchwała nr 556

Uchwała nr 555

Uchwała nr 554

Uchwała nr 553

Uchwała nr 552

Uchwała nr 551

Uchwała nr 550

Uchwała nr 549

Uchwała nr 548

Uchwała nr 547

Uchwała nr 546

Uchwała nr 545

Uchwała nr 544

Uchwała nr 543

Uchwała nr 542

Uchwała nr 541

Uchwała nr 540

Uchwała nr 539

Uchwała nr 538

Uchwała nr 537

Uchwała nr 536

Uchwała nr 535

Uchwała nr 534

Uchwała nr 533

Uchwała nr 532

Uchwała nr 531

Uchwała nr 530

Uchwała nr 529

Uchwała nr 528

Uchwała nr 527

Uchwała nr 526

Uchwała nr 525

Uchwała nr 524

Uchwała nr 523

Uchwała nr 522

Uchwała nr 521

Uchwała nr 520

Uchwała nr 519

Uchwała nr 518

Uchwała nr 517

Uchwała nr 516

Uchwała nr 515

Uchwała nr 514

Uchwała nr 513

Uchwała nr 512

Uchwała nr 511

Uchwała nr 510

Uchwała nr 509

Uchwała nr 508

Uchwała nr 507

Uchwała nr 506

Uchwała nr 505

Uchwała nr 504

Uchwała nr 503

Uchwała nr 502

Uchwała nr 501

Uchwała nr 500

Roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz rozdysponowania środków przeznaczonych na realizacje zadan Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2021

Uchwała nr 499

Uchwała nr 498

Uchwała nr 497

Uchwała nr 496

Uchwała nr 495

Uchwała nr 494

Uchwała nr 493

Uchwała nr 492

Uchwała nr 491

Uchwała nr 490

Uchwała nr 489

Uchwała nr 488

Uchwała nr 487

Uchwała nr 486

Uchwała nr 482

Uchwała nr 481

Uchwała nr 480Rok 2021

Sesja XL z dnia 22 grudnia 2021 Sesja XXXIX z dnia 29 listopada 2021 Sesja XXXVIII z dnia 18 października 2021

Podsumowanie - Sesja XXXVIII.

Sesja XXXVIII - załączniki.

Uchwała nr XXXVIII.349.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr XXXVIII.348.21 w sprawie nadania nazwy ulicy imienia Generała Feliksa Deli.

Uchwała nr XXXVIII.347.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utworzenie programu rekultywacji trawników w kwartałach i podwórkach osiedli znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXVIII.346.21 w sprawie zwiększenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utrzymanie zieleni w dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXVIII.345.21 w sprawie korekty Uchwały Nr XXXVI/341/2021 Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta z dnia 30 sierpnia 2021 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 2021”.

Uchwała nr XXXVIII.344.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Sesja XXXVII z dnia 9 września 2021 Sesja XXXVI z dnia 30 sierpnia 2021

Podsumowanie - Sesja XXXVI.

Sesja XXXVI - załączniki.

Uchwała nr XXXVI.341.21 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 2021”.

Uchwała nr XXXVI.340.21 w sprawie opinii do wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Specjalnych nr 6 aneksu do umowy najmu pod bazę telefonii komórkowej.

Uchwała nr XXXVI.339.21 w sprawie zmiany nazwy przystanku komunikacji miejskiej „Suche Stawy” na „Suche Stawy – Hutnik Kraków”.

Uchwała nr XXXVI.338.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa tacy zabezpieczającej, fundamentów, pomostów i zadaszenie zbiorników, kanału technologicznego, fundamentów pomp, oraz rozbudowa istniejącej sieci wewnątrzzakładowej, w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja stacji regeneracji kwasu – Zbiorniki 2 x 100 m3” – cz. 1 Pozwolenia” na terenie huty stali ArcelorMittal Poland S.A. w Krakowie, na części działki nr 1/100 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Tadeusza Sendzimira 1 w Krakowie.”

Uchwała nr XXXVI.337.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXXVI.336.21 w sprawie nazwania skweru położonego na terenie Dzielnicy XVIII.

Uchwała nr XXXVI.335.21 w sprawie oddania w dzierżawę gminnej działki nr 106/10 w Krakowie.

Uchwała nr XXXVI.334.21 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2022 roku.

Uchwała nr XXXVI.333.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2022.

Sesja XXXV z dnia 12 lipca 2021

Podsumowanie - Sesja XXXV.

Sesja XXXV - załączniki.

Uchwała nr XXXV.332.21 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś! na 2021”.

Uchwała nr XXXV.331.21 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie obejmująca budynek zakładu recyklingu tworzyw sztucznych, budynek zakładu tworzyw sztucznych, budynek zakładu odzysku odpadów komunalnych, budynek hali magazynowej, budynek zakładu odzysku i recyklingu odpadów wielkogabarytowych, budynek Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), budynki: biurowo-administracyjny i socjalny, kontenerowe stacje transformatorowe, parking wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 1/169 obr. 20 Nowa Huta w rejonie ulic Igołomska i Cementowa w Krakowie.”

Uchwała nr XXXV.330.21 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXV.329.21 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2022 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Załącznik do uchwały nr XXXV.328.21.

Uchwała nr XXXV.328.21 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr XXXV.327.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2021 - 2022.

Uchwała nr XXXV.326.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXXV.325.21 w sprawie zbycia działki nr 29/6 w Krakowie.

Uchwała nr XXXV.324.21 w sprawie zbycia części działki nr 212/4 w Krakowie.

Uchwała nr XXXV.323.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku wielofunkcyjnego Ochotniczej Straży pożarnej w Wyciążach z wewnętrznymi instalacjami (wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, prądu, wentylacji mechanicznej), infrastrukturą zewnętrzną (wlz, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, przyłącza gazu), zjazdem z wewnętrznym układem drogowym i miejscami postojowymi, na działkach nr 69, 331 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie.”

Sesja XXXIV z dnia 21 czerwca 2021

Podsumowanie - Sesja XXXIV.

Sesja XXXIV - załączniki.

Uchwała nr XXXIV.321.21 w sprawie opinii do projektu tablic z planami osiedli w Nowej Hucie.

Uchwała nr XXXIV.321.21 w sprawie wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2022.

Uchwała nr XXXIV.320.21 w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Teatralne 29A.

Uchwała nr XXXIV.319.21 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXIV.318.21 w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz zarurowaniem rowów wzdłuż ciągu ul. Longinusa Podbipięty w Krakowie.

Uchwała nr XXXIV.317.21 w sprawie bieżącego przedstawiania harmonogramu prac zaplanowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXIV.316.21 w sprawie przeprowadzenia kompleksowych badań dendrologicznych drzew pod względem bezpieczeństwa w ciągach komunikacyjnych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXIV.315.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na utworzenie zielonych torowisk z mat rozchodnikowych znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXIV.314.21 w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej.

Uchwała nr XXXIV.313.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXXIV.312.21 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.

Uchwała nr XXXIV.311.21 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu placu zabaw, urządzeń zabawowych i siłowych, boiska do gry w koszykówkę oraz boiska do gry w siatkówkę wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Uchwała nr XXXIV.310.21 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa publicznie dostępnego samorządowego parku obejmująca budowę ciągów pieszych, instalacji elektroenergetycznej oświetlenia terenu wraz z obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu na działce nr 80/2 obr. 32 Nowa Huta przy ulicy Siejówka w Krakowie.”

Uchwała nr XXXIV.309.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2021.

Sesja XXXIII z dnia 17 maja 2021 Sesja XXXII z dnia 19 kwietnia 2021 Sesja XXXI z dnia 30 marca 2021

Podsumowanie - Sesja XXXI.

Sesja XXXI - załączniki.

Uchwała nr XXXI.299.21 w sprawie nadania nazwy skwerom położonych na terenie Rady Dzielnicy XVIII.

Załącznik do uchwały nr XXXI.298.21.

Uchwała nr XXXI.298.21 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/208/2020 z dnia 20 lipca 2020 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXXI.297.21 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Renowacja części trawnika w ogrodzie Przedszkola nr 110 w Krakowie”.

Uchwała nr XXXI.296.21 w sprawie likwidacji barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 dotyczącej wykonania windy osobowej z piętra IV na piętro V, gdzie znajduje się sala konferencyjna w celu udostępnienie przestrzeni architektonicznej osobom niepełnosprawnym mającym problemy z poruszaniem się.

Uchwała nr XXXI.295.21 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Senior i nie tylko”.

Uchwała nr XXXI.294.21 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Dzień zdrowego odżywiania”.

Uchwała nr XXXI.293.21 w sprawie organizacji ruchu na ul. Bulwarowej.

Uchwała nr XXXI.292.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na odtworzenie Głównego Szlaku Bursztynowego (rowerowego) na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXXI.291.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji mieszania i pakowania suchych mieszanek betonowych oraz zasiek na kruszywo wraz z koszem zasypowym, wraz z wewnętrzną instalacją na zewnątrz: energetyczną, gazową, na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta, wraz z przebudową wewnętrznych instalacji na zewnątrz: wody, kanalizacji sanitarnej, C.O., energetycznej, techniki na działce nr 1/664 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Cementowej w Krakowie.”

Uchwała nr XXXI.290.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa budynku biurowego-kontenerowego, wagi samochodowej, oraz separatora w projektowanym punkcie skupu złomu na działce nr 1/595 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Mrozowej 6 w Krakowie.”

Uchwała nr XXXI.289.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „ Przebudowa walcowni drobnej COGNOR S.A., Oddział Ferrostal Łabędy w Krakowie, wraz ze zmianą sposobu użytkowania polegającą na powiększeniu wielkości produkcji, w istniejącej hali wraz z infrastrukturą techniczną (instalacje: wod.-kan., c.o., sprężone powietrze, elektryczne, instalacje olejowe) na działkach nr 1/158, 1/308, 1/650 obr. 20 Nowa Huta przy ulicy Ujastek 1 w Krakowie.”

Uchwała nr XXXI.288.21 w sprawie opinii do WZ dla inwestycji pn.: „Budowa zespołu magazynowo-produkcyjno- usługowo-dystrybucyjnego z zapleczami socjalno-biurowymi, budynkiem portierni, budynkiem pompowni ze zbiornikiem p.poż., zbiornikiem retencyjnym, wiatami wraz z układem komunikacyjnym, parkingami, elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną (zewnętrzną i wewnętrzną), zbiornikami na gaz oraz dwoma zjazdami (głównym i ppoż) na działkach nr 1/587, 1/665 i 1/4 obr. 20 Nowa Huta przy ul. Cementowej w Krakowie”.

Uchwała nr XXXI.287.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXXI.286.21 w sprawie przystąpienia do Budżetu Obywatelskiego.

Uchwała nr XXXI.285.21 w sprawie zbycia działki nr 35/39 w Krakowie.

Sesja XXX z dnia 22 lutego 2021

Podsumowanie - Sesja XXX.

Sesja XXX - załączniki.

Uchwała nr XXX.284.21 w sprawie opinii do budowy „Centrum Recyklingu Odpadów Komunalnych w Krakowie.

Uchwała nr XXX.283.21 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Szkolny ogród deszczowy”.

Uchwała nr XXX.282.21 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2021 roku.

Uchwała nr XXX.281.21 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Szkołę Podstawową nr 91 umowy najmu pod stację bazową.

Uchwała nr XXX.280.21 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Zielona i przyjazna przestrzeń na osiedlu Szkolnym”.

Uchwała nr XXX.279.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXX.278.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na przygotowanie koncepcji Szlaku Turystycznego „Neony Nowej Huty” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Sesja XXIX z dnia 25 stycznia 2021

Podsumowanie - Sesja XXIX.

Sesja XXIX - załączniki.

Uchwała nr XXIX.277.21 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXIX.276.21 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXIX.275.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na rewitalizację górek dla sanek będących ważnym elementem osiedlowych ogródków jordanowskich znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXIX.274.21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2022.

Uchwała nr XXIX.273.21 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXIX.272.21 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez XVI Liceum Ogólnokształcące umowy najmu pod stację bazową.

Załącznik do uchwały nr XXIX.271.21.

Uchwała nr XXIX.271.21 w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych na ulicach Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXIX.270.21 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Miasta Krakowa na renowację gablot ogłoszeniowych będących ważnym elementem podwórek osiedli znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwały zarządu
 

Uchwała nr 477

Uchwała nr 476

Uchwała nr 475

Uchwała nr 474

Uchwała nr 473

Uchwała nr 470

Uchwała nr 471

Uchwała nr 472

Uchwała nr 469

Uchwała nr 468

Uchwała nr 467

Uchwała nr 466

Uchwała nr 461

Uchwała nr 460

Uchwała nr 459

Uchwała nr 458

Uchwała nr 457

Uchwała nr 456

Uchwała nr 455

Uchwała nr 454

Uchwała nr 453

Uchwała nr 452

Uchwała nr 451

Uchwała nr 450

Uchwała nr 449

Uchwała nr 448

Uchwała nr 447

Uchwała nr 446

Uchwała nr 445

Uchwała nr 444

Uchwała nr 443

Uchwała nr 442

Uchwała nr 441

Uchwała nr 440

Uchwała nr 439

Uchwała nr 438

Uchwała nr 437

Uchwała nr 436

Uchwała nr 435

Uchwała nr 434

Uchwała nr 433

Uchwała nr 432

Uchwała nr 431

Uchwała nr 430

Uchwała nr 429

Uchwała nr 428

Uchwała nr 427

Uchwała nr 426

Uchwała nr 425

Uchwała nr 424

Uchwała nr 423

Uchwała nr 422

Uchwała nr 421

Uchwała nr 420

Uchwała nr 419

Roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Zarzadu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2020

Uchwała nr 418

Uchwała nr 417

Uchwała nr 416

Uchwała nr 415

Uchwała nr 414

Uchwała nr 413

Uchwała nr 412

Uchwała nr 411Rok 2020

Sesja XXVIII z dnia 14 grudnia 2020

Podsumowanie - Sesja XXVIII.

Sesja XXVIII - załączniki.

Uchwała nr XXVIII.269.20 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020.

Uchwała nr XXVIII.268.20 w sprawie utworzenia parku kieszonkowego na terenach zielonych obejmujących skrzyżowanie ul. Struga, ul. Wojciechowskiego i ul. Żeromskiego znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVIII.267.20 w sprawie opinii do ULI CP dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej z piłkochwytami o wys. 6 m i ogrodzeniem max do 4 m, widownią na max 100 osób, budowa budynku zaplecza szatniowo-socjalnego z instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, gaz, co, elektrycznymi z fotowoltaiką, went. mech, budowa placu o nawierzchni bezpiecznej z zewnętrznymi urządzeniami sprawnościowymi, budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury drogowej (budowa placu manewrowego z miejscami postojowymi /max 40 stanowisk/, chodników, dojść; przebudowa, rozbudowa i budowa odcinka ul. Plażowej z rozbudową, budową i przebudową skrzyżowania ul. Drożyska z ul. Plażową), budowa infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. max 14 m (6 sztuk), oświetlenia terenu, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenaż, retencja) ze zbiornikiem szczelnym na wody opadowe okresowo wybieralnym, wewnętrznej instalacji gazu, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN (budowa nowych stanowisk słupowych z budową sieci energetycznej kablowej i demontażem elementów kolidujących) na działkach nr 77, 76/4, 412/2, 419 obr. 31 jedn. ewid. Nowa Huta przy ul. Drożyska i ul. Plażowej w Krakowie”.

Uchwała nr XXVIII.266.20 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic wewnętrznych na osiedlach uczestniczących w projekcie „Spotkajmy się na podwórku” na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVIII.265.20 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic wewnętrznych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVIII.264.20 w sprawie wpisania na listę rankingową zadań z zakresu remontów nakładkowych ulic gminnych i powiatowych zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVIII.263.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXVIII.262.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Sesja XXVII z dnia 30 listopada 2020

Podsumowanie - Sesja XXVII.

Sesja XXVII - załączniki.

Uchwała nr XXVII.260.20 w sprawie wprowadzenia przez Radę Miasta Krakowa, Prezydenta Miasta Krakowa, oraz miejskiej jednostki organizacyjnej do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVII.259.20 w sprawie propozycji zmian w procedurze Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała nr XXVII.258.20 w sprawie przywrócenia na dotychczasową trasę linii autobusowej nr 142.

Uchwała nr XXVII.257.20 w sprawie przywrócenia kursowania linii autobusowej nr 132.

Uchwała nr XXVII.256.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVII.255.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXVII.254.20 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020.

Uchwała nr XXVII.253.20 w sprawie operatora obiektu sportowego na Błoniach Mogilskich.

Uchwała nr XXVII.252.20 w sprawie budowy chodników na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w ramach „Programu budowy chodników”.

Uchwała nr XXVII.251.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Sesja XXVI z dnia 26 października 2020

Podsumowanie - Sesja XXVI.

Sesja XXVI - załączniki.

Uchwała nr XXVI.250.20 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020.

Uchwała nr XXVI.249.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXVI.248.20 w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie miasta Krakowa na wykonanie asfaltowej nakładki ścieżki rowerowej na wale rzeki Wisły od mostu Wandy do ul. Ptaszyckiego.

Uchwała nr XXVI.247.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2022.

Uchwała nr XXVI.246.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXVI.245.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXVI.244.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXVI.243.20 w sprawie wpisania plenerowych rzeźb znajdujących się na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta na listę obiektów objętych opieką konserwatorską.

Uchwała nr XXVI.242.20 w sprawie zmiany trasy i częstotliwości kursowania linii autobusowej nr 149.

Sesja XXV z dnia 21 września 2020

Podsumowanie - Sesja XXV.

Sesja XXV - załączniki.

Uchwała nr XXV.241.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.240.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.239.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.238.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.237.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.236.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.235.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.234.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.233.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.232.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.231.20 w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Brzeskiej przy placu zabaw.

Uchwała nr XXV.230.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.229.20 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020.

Uchwała nr XXV.228.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.227.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.226.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXV.225.20 w sprawie poparcia mieszkańców os. Centrum B 2 do pozostawienia obecnego wyglądu i kształtu ogródków zlokalizowanych przy tym budynku od strony podwórka.

Uchwała nr XXV.224.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.223.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXV.222.20 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2021 roku.

Sesja XXIV z dnia 31 sierpnia 2020

Podsumowanie - Sesja XXIV.

Sesja XXIV - załączniki.

Uchwała nr XXIV.221.20 w sprawie zbycia działki nr 564/2 i działki nr 535/2 w Krakowie.

Uchwała nr XXIV.220.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXIV.219.20 w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicy Jezierskiego.

Uchwała nr XXIV.218.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXIV.217.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2021.

Uchwała nr XXIV.216.20 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 umowy najmu pod stację bazową.

Uchwała nr XXIV.215.20 w sprawie wydania opinii do projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa określających organizację i zakres działania dzielnic.

Uchwała nr XXIV.214.20 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2020.

Uchwała nr XXIV.213.20 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez XVI Liceum Ogólnokształcące umowy najmu pod stację bazową.

Uchwała nr XXIV.212.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Sesja XXIII z dnia 20 lipca 2020

Podsumowanie - Sesja XXIII.

Sesja XXIII - załączniki.

Uchwała nr XXIII.211.20 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2021 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XXIII.210.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXIII.209.20 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.

Uchwała nr XXIII.208.20 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2021.

Uchwała nr XXIII.207.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2022.

Sesja XXII z dnia 29 czerwca 2020 Sesja XXI z dnia 19 maja 2020

Podsumowanie - Sesja XXI.

Sesja XXI - załączniki.

Uchwała nr XXI.201.20 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022.

Uchwała nr XXI.200.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXI.199.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXI.198.20 - załącznik.

Uchwała nr XXI.198.20 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/2019 z dnia 8 lipca 2019 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XXI.197.20 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XXI.196.20 - załącznik.

Uchwała nr XXI.196.20 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2019”.

Sesja XX z dnia 30 kwietnia 2020 Sesja XIX z dnia 27 lutego 2020

Podsumowanie - Sesja XIX.

Uchwała nr XIX.192.20 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Wiosenno-Jesienny Ogród na Szkolnym 12”.

Uchwała nr XIX.191.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIX.190.20 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Ogród różany rozproszony cz. 2”.

Uchwała nr XIX.188.20 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Najlepszy projekt na świecie”.

Uchwała nr XIX.187.20 w sprawie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 103 w Krakowie.

Uchwała nr XIX.186.20 w sprawie opinii dotyczącej współpracy z Dyrektorem.

Uchwała nr XIX.185.20 w sprawie opinii dotyczącej współpracy z Dyrektorem.

Uchwała nr XIX.184.20 w sprawie opinii dotyczącej współpracy z Dyrektorem.

Sesja XVIII z dnia 27 stycznia 2020

Podsumowanie - Sesja XVIII.

Sesja XVIII - załączniki.

Uchwała nr XVIII.183.20 w sprawie zmian w składzie Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XVIII.182.20 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XVIII.181.20 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu ustalenie zasad i warunków ochrony ptaków przed przeszklonymi wiatami przystankowymi na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta w Krakowie.

Uchwała nr XVIII.180.20 w sprawie nadania imienia Samorządowemu Przedszkolu nr 98 w Krakowie.

Uchwała nr XVIII.179.20 w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na os. Teatralne 29A.

Uchwały zarządu

Uchwała nr 410

Uchwała nr 409

Uchwała nr 408

Uchwała nr 407

Uchwała nr 406

Uchwała nr 405

Uchwała nr 404

Uchwała nr 403

Uchwała nr 402

Uchwała nr 401

Uchwała nr 400

Uchwała nr 399

Uchwała nr 398

Uchwała nr 397

Uchwała nr 396

Uchwała nr 395

Uchwała nr 394

Uchwała nr 393

Uchwała nr 392

Uchwała nr 391

Uchwała nr 390

Uchwała nr 389

Uchwała nr 388

Uchwała nr 387

Uchwała nr 386

Uchwała nr 385

Uchwała nr 384

Uchwała nr 383

Uchwała nr 382

Uchwała nr 381

Uchwała nr 380

Uchwała nr 379

Uchwała nr 378

Uchwała nr 377

Roczne sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2019

Uchwała nr 376

Uchwała nr 375

Uchwała nr 374

Uchwała nr 373

Uchwała nr 372

Uchwała nr 371

Uchwała nr 370 - regulamin

Uchwała nr 370 - deklaracja

Uchwała nr 370

Uchwała nr 369

Uchwała nr 368

Uchwała nr 367

Uchwała nr 366

Uchwała nr 365

Uchwała nr 364

Uchwała nr 363

Uchwała nr 362

Uchwała nr 361

Uchwała nr 360

Uchwała nr 359

Uchwała nr 358

Uchwała nr 357

Uchwała nr 356

Uchwała nr 355 - załącznik

Uchwała nr 355

Uchwała nr 354

Uchwała nr 353

Uchwała nr 352

Uchwała nr 351

Uchwała nr 350

Uchwała nr 349

Uchwała nr 348

Uchwała nr 347

Uchwała nr 346

Uchwała nr 345

Uchwała nr 344

Uchwała nr 343

Uchwała nr 342

Uchwała nr 341

Uchwała nr 340

Uchwała nr 339

Uchwała nr 338

Uchwała nr 337

Uchwała nr 336

Uchwała nr 335

Uchwała nr 334

Uchwała nr 333

Uchwała nr 332

Uchwała nr 331

Uchwała nr 330

Uchwała nr 329

Uchwała nr 328

Uchwała nr 327

Uchwała nr 326

Uchwała nr 325

Uchwała nr 324

Uchwała nr 323

Uchwała nr 322

Uchwała nr 321Rok 2019

Sesja XVII z dnia 9 grudnia 2019 Sesja XVI z dnia 18 listopada 2019

Uchwała nr XVI.174.19 w sprawie zapewnienia dostępu do Kopca Wandy i wprowadzenie do dokumentacji projektowej przejścia dla pieszych wraz z przejazdem dla rowerów przez lub pod planowaną trasę S7 w ramach projektowanego III odcinka (węzeł „Widoma” bez węzła – Kraków z włączeniem do węzła „Igołomska”), Moczydło (granica z woj. Świętokrzyskim) – Kraków, oraz od pętli Kopiec Wandy podczas przebudowy torowiska od Placu Centralnego do Kopca Wandy – wraz z pętlą.

Uchwała nr XVI.173.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „KRAKÓW KOCHA SIATKÓWKĘ – FAIR PLAY ŁĄCZY POKOLENIA”.

Uchwała nr XVI.172.19 w sprawie projektu uchwały dotyczącej „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” na terenie miasta Krakowa.

Uchwała nr XVI.171.19 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019.

Uchwała nr XVI.170.19 w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XVI.169.19 w sprawie korekty Uchwały Nr XIV/155/2019 z dnia 19 września 2019 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XVI.168.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej pt. „Wigilijne spotkanie mieszkańców”.

Uchwała nr XVI.167.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XVI.166.19 w sprawie wprowadzenie ograniczenia w ruchu samochodów ciężarowych w obszarze dzielnicy XVIII w części układu architektoniczno-urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1132.

Uchwała nr XVI.165.19 w sprawie remontu torowiska tramwajowego na al. Jana Pawła II od Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała nr XVI.164.19 w sprawie korekty Uchwały Nr XIV/157/2019 z dnia 19 września 2019 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XVI.163.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Sesja XV z dnia 21 października 2019

Podsumowanie - Sesja XV.

Uchwała nr XV.162.19 w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa mających na celu opracowanie programu budowy tzw. przydrożnych ogrodów deszczowych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XV.161.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XV.160.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XV.159.19 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 umowy najmu pod stację bazową telefonii komórkowej.

Uchwała nr XV.158.19 w sprawie opinii do ULI CP dla inwestycji pn.: „Budowa boiska sportowego z piłkochwytami o wys. 6m, ogrodzeniem o wys. 4m, z budową infrastruktury technicznej: wewnętrznej instalacji elektrycznej z masztami oświetleniowymi o wys. 12m, wewnętrznej kanalizacji deszczowej (drenażu, retencji) ze szczelnym zbiornikiem okresowo wybieralnym na wody opadowe na działkach nr 521/29, 521/18, 521/20, 521/21 obr. 46 Nowa Huta.

Sesja XIV z dnia 16 września 2019

Uchwała nr XIV.157.19 - załącznik.

Uchwała nr XIV.157.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022.

Uchwała nr XIV.156.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIV.155.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2023.

Uchwała nr XIV.154.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIV.153.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Moja młodość – moje wspomnienia” cykl czterech spotkań z seniorami.

Uchwała nr XIV.152.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XIV.151.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIV.150.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIV.149.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.148.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.147.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.146.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.145.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadań realizowanych na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.144.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIV.143.19 - załącznik.

Uchwała nr XIV.143.19 w sprawie podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2020 roku.

Sesja XIII z dnia 29 sierpnia 2019

Podsumowanie - Sesja XIII.

Uchwała nr XIII.142.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2020 - 2021.

Uchwała nr XIII.141.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Organizacja Dożynek Ogrodowych na ogródkach działkowych ROD „Wisła”.

Uchwała nr XIII.140.19 w sprawie wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIII.139.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr XIII.138.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr XIII.137.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XIII.136.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XIII.135.19 w sprawie: wprowadzenia do budżetu Miasta Krakowa na rok 2020 zadania realizowanego na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr XIII.134.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr XIII.133.19 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadaniu pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019.

Uchwała nr XIII.132.19 w sprawie opinii dotyczącej wniosku w ramach Inicjatywy Lokalnej „Ogród różany rozproszony”.

Sesja XII z dnia 8 lipca 2019

Podsumowanie - Sesja XII.

Uchwała nr XII.131.19 w sprawie wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta realizowanych w latach 2019 - 2022.

Uchwała nr XII.130.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr XII.129.19 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta do składu Rady Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa.

Uchwała nr XII.128.19 - załącznik.

Uchwała nr XII.128.19 w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2020.

Uchwała nr XII.127.19 w sprawie korekty hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Sesja XI z dnia 17 czerwca 2019 Sesja X z dnia 30 maja 2019 Sesja IX z dnia 20 maja 2019

Podsumowanie - Sesja IX.

Uchwała nr IX.119.19 w sprawie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania dla spółek wodnych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji.

Uchwała nr IX.118.19 w sprawie ustalenia ostatecznej hierarchicznej listy zadań w ramach programu „Nowa Huta dziś!”.

Uchwała nr IX.117.19 w sprawie opinii dla wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 umowy najmu pod stację telefonii komórkowej.

Uchwała nr IX.116.19 w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa węzła betoniarskiego na części działki nr 83/6 obr. Nowa Huta przy ulicy Igołomskiej w Krakowie”.

Uchwała nr IX.115.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr IX.114.19 - załącznik.

Uchwała nr IX.114.19 w sprawie przyjęcia „Rocznego sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków przeznaczonych na realizację zadań Dzielnicy XVIII Nowa Huta za rok 2018”.

Sesja VIII z dnia 15 kwietnia 2019 Sesja VII z dnia 8 kwietnia 2019 Sesja VI z dnia 25 marca 2019

Podsumowanie - Sesja VI.

Uchwała nr VI.107.19 - załącznik.

Uchwała nr VI.107.19 w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Czuchajowskiego na jednokierunkowy.

Uchwała nr VI.106.19 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Uchwała nr VI.105.19 w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

Uchwała nr VI.104.19 w sprawie remontu torowiska tramwajowego na al. Jana Pawła II od Pl. Centralnego do ul. Bulwarowej, ul. Ptaszyckiego oraz pętli tramwajowej Kopiec Wandy wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Uchwała nr VI.103.19 w sprawie wskazania lokalizacji dla przyszłych inwestycji parkingowych w Dzielnicy XVIII, w celu wykonania analizy możliwości ich budowy przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o.o. oraz wpisania wyselekcjonowanych lokalizacji do opracowywanego przez MI Sp. z o.o. Programu Parkingów Dzielnicowych.

Uchwała nr VI.102.19 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/511/2018 z dnia 31 lipca 2018 z późn. zm. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr VI.101.19 w sprawie zmiany podziału środków finansowych na zadania pn. „Obsługa Dzielnic” na rok 2019.

Uchwała nr VI.100.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr VI.99.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Sesja V z dnia 18 lutego 2019

Podsumowanie - Sesja V.

Uchwała nr V.98.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr V.97.19 w sprawie korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XVIII Nowa Huta na rok 2019.

Uchwała nr V.96.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program robót budowlanych przy istniejącej miejskiej infrastrukturze drogowej w zakresie dróg innych niż te wymienione w pkt. 1 lit. c)”.

Uchwała nr V.95.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania działalności miejskich szkół i placówek oświatowych, kultury, sportu, pomocy społecznej i zdrowia”.

Uchwała nr V.94.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej”.

Uchwała nr V.93.19 w sprawie przyjęcia dzielnicowego programu pn. „Dzielnicowy program wspierania osób niepełnosprawnych”.

Sesja IV z dnia 28 stycznia 2019

Podsumowanie - Sesja IV.

Uchwała nr IV.92.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.91.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.90.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.89.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.88.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta. ds. Rodzin, Zdrowia i Osób

Uchwała nr IV.87.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.86.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.85.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.84.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.83.19 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.82.19 w sprawie delegowania radnych do udziału w pracach zespołu.

Uchwała nr IV.81.19 w sprawie wniosku do Prezydenta dot. wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadań inwestycyjnych planowanych przez Radę Dzielnicy XVIII Nowa Huta do realizacji w latach 2018 - 2020.

Uchwała nr IV.80.19 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr IV.79.19 w sprawie opinii do WZ dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa kolumny odkwaszająco- odpędowej w instalacji desorpcji składników kwaśnych i amoniaku z wód procesowych, budowa instalacji produkcji stężonej wody amoniakalnej oraz rozbudowa punktu ładunkowego smoły na terenie Zakładu Koksownia ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie, na działce nr 1/288 obr. 20 Nowa Huta, przy ul. Ujastek w Krakowie”.

Uchwała nr IV.78.19 w sprawie opinii do zbycia części działki nr 209 obr. 46 w Krakowie.

Uchwała nr IV.77.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.76.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.75.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.74.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.73.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.72.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.71.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.70.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.69.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.68.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.67.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.66.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.65.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.64.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.63.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.62.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.61.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.60.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.59.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.58.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.57.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.56.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.55.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.54.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.53.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.52.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.51.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.50.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.49.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.48.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.47.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.46.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.45.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.44.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.43.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.42.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.41.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.40.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.39.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.38.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.37.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.36.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.35.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.34.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwała nr IV.33.19 w sprawie opinii dotyczącej zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Uchwały zarządu

Uchwała nr 2

Uchwała nr 3

Uchwała nr 4

Uchwała nr 33

Uchwała nr 34

Uchwała nr 35

Uchwała nr 36

Uchwała nr 37

Uchwała nr 38

Uchwała nr 39

Uchwała nr 40

Uchwała nr 41

Uchwała nr 42

Uchwała nr 43

Uchwała nr 44

Uchwała nr 45

Uchwała nr 46

Uchwała nr 47

Uchwała nr 48

Uchwała nr 49

Uchwała nr 50

Uchwała nr 51

Uchwała nr 52

Uchwała nr 53

Uchwała nr 54

Uchwała nr 55

Uchwała nr 56

Uchwała nr 57

Uchwała nr 58

Uchwała nr 59

Uchwała nr 60

Uchwała nr 61

Uchwała nr 62

Uchwała nr 63

Uchwała nr 64

Uchwała nr 65

Uchwała nr 66

Uchwała nr 67

Uchwała nr 68

Uchwała nr 69

Uchwała nr 70

Uchwała nr 71

Uchwała nr 72

Uchwała nr 73

Uchwała nr 74

Uchwała nr 75

Uchwała nr 76

Uchwała nr 77

Uchwała nr 78

Uchwała nr 79

Uchwała nr 80

Uchwała nr 81

Uchwała nr 82

Uchwała nr 83

Uchwała nr 85

Uchwała nr 86

Uchwała nr 87

Uchwała nr 88

Uchwała nr 89

Uchwała nr 90

Uchwała nr 91

Uchwała nr 92

Uchwała nr 93

Uchwała nr 94

Uchwała nr 95

Uchwała nr 96

Uchwała nr 97

Uchwała nr 98

Uchwała nr 99

Uchwała nr 100

Uchwała nr 101

Uchwała nr 102

Uchwała nr 103

Uchwała nr 104

Uchwała nr 105

Uchwała nr 106

Uchwała nr 107

Uchwała nr 108

Uchwała nr 109

Uchwała nr 110

Uchwała nr 111

Uchwała nr 112

Uchwała nr 113

Uchwała nr 114

Uchwała nr 115

Uchwała nr 116

Uchwała nr 117

Uchwała nr 118

Uchwała nr 119

Uchwała nr 120

Uchwała nr 121

Uchwała nr 122

Uchwała nr 123

Uchwała nr 124

Uchwała nr 125

Uchwała nr 126

Uchwała nr 127

Uchwała nr 128

Uchwała nr 129

Uchwała nr 130

Uchwała nr 130 - załącznik regulamin

Uchwała nr 130 - załącznik deklaracja

Uchwała nr 131

Uchwała nr 132

Uchwała nr 133

Uchwała nr 134

Uchwała nr 135

Uchwała nr 136

Uchwała nr 137

Uchwała nr 138

Uchwała nr 139

Uchwała nr 140

Uchwała nr 141

Uchwała nr 142

Uchwała nr 143

Uchwała nr 144

Uchwała nr 145

Uchwała nr 146

Uchwała nr 147

Uchwała nr 148

Uchwała nr 149

Uchwała nr 150

Uchwała nr 151

Uchwała nr 152

Uchwała nr 153

Uchwała nr 154

Uchwała nr 155

Uchwała nr 156

Uchwała nr 157

Uchwała nr 158

Uchwała nr 159

Uchwała nr 160

Uchwała nr 161

Uchwała nr 162

Uchwała nr 163

Uchwała nr 164

Uchwała nr 165

Uchwała nr 166

Uchwała nr 167

Uchwała nr 168

Uchwała nr 169

Uchwała nr 170

Uchwała nr 171

Uchwała nr 172

Uchwała nr 173

Uchwała nr 174

Uchwała nr 175

Uchwała nr 176

Uchwała nr 177

Uchwała nr 178

Uchwała nr 179

Uchwała nr 180

Uchwała nr 181

Uchwała nr 182

Uchwała nr 183

Uchwała nr 184

Uchwała nr 185

Uchwała nr 186

Uchwała nr 187

Uchwała nr 188

Uchwała nr 189

Uchwała nr 190

Uchwała nr 191

Uchwała nr 192

Uchwała nr 193

Uchwała nr 194

Uchwała nr 195

Uchwała nr 196

Uchwała nr 197

Uchwała nr 198

Uchwała nr 199

Uchwała nr 200

Uchwała nr 201

Uchwała nr 202

Uchwała nr 203

Uchwała nr 204

Uchwała nr 205

Uchwała nr 206

Uchwała nr 207

Uchwała nr 208

Uchwała nr 209

Uchwała nr 210

Uchwała nr 211

Uchwała nr 212

Uchwała nr 213

Uchwała nr 214

Uchwała nr 215

Uchwała nr 216

Uchwała nr 217

Uchwała nr 218

Uchwała nr 219

Uchwała nr 220

Uchwała nr 221

Uchwała nr 222

Uchwała nr 223

Uchwała nr 224

Uchwała nr 225

Uchwała nr 226

Uchwała nr 227

Uchwała nr 228

Uchwała nr 229

Uchwała nr 230

Uchwała nr 231

Uchwała nr 232

Uchwała nr 233

Uchwała nr 234

Uchwała nr 235

Uchwała nr 236

Uchwała nr 237

Uchwała nr 238

Uchwała nr 239

Uchwała nr 240

Uchwała nr 241

Uchwała nr 242

Uchwała nr 243

Uchwała nr 244

Uchwała nr 245

Uchwała nr 246

Uchwała nr 247

Uchwała nr 248

Uchwała nr 249

Uchwała nr 250

Uchwała nr 251

Uchwała nr 252

Uchwała nr 253

Uchwała nr 254

Uchwała nr 255

Uchwała nr 256

Uchwała nr 257

Uchwała nr 258

Uchwała nr 259

Uchwała nr 260

Uchwała nr 261

Uchwała nr 262

Uchwała nr 263

Uchwała nr 264

Uchwała nr 265

Uchwała nr 266

Uchwała nr 267

Uchwała nr 268

Uchwała nr 269

Uchwała nr 270

Uchwała nr 271

Uchwała nr 272

Uchwała nr 273

Uchwała nr 274

Uchwała nr 275

Uchwała nr 276

Uchwała nr 277

Uchwała nr 278

Uchwała nr 279

Uchwała nr 280

Uchwała nr 281

Uchwała nr 282

Uchwała nr 283

Uchwała nr 284

Uchwała nr 285

Uchwała nr 286

Uchwała nr 287

Uchwała nr 288

Uchwała nr 289

Uchwała nr 290

Uchwała nr 291

Uchwała nr 292

Uchwała nr 293

Uchwała nr 294

Uchwała nr 295

Uchwała nr 296

Uchwała nr 297

Uchwała nr 298

Uchwała nr 299

Uchwała nr 300

Uchwała nr 301

Uchwała nr 302

Uchwała nr 303

Uchwała nr 304

Uchwała nr 305

Uchwała nr 306

Uchwała nr 307

Uchwała nr 308

Uchwała nr 309

Uchwała nr 310

Uchwała nr 311

Uchwała nr 312

Uchwała nr 313

Uchwała nr 314

Uchwała nr 315

Uchwała nr 316

Uchwała nr 317

Uchwała nr 318

Uchwała nr 319

Uchwała nr 320Rok 2018

Sesja III z dnia 27 grudnia 2018

Podsumowanie - Sesja III.

Uchwała nr III.31.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.30.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.29.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.28.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.27.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.26.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.25.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.24.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.23.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.22.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.21.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.20.18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr III.19.18 w sprawie upoważnienia Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta do wyboru przedstawicieli Dzielnicy do wykonywania zadań, o których mowa w § 3 pkt 5 Statutu.

Sesja II z dnia 21 grudnia 2018

Podsumowanie - Sesja II.

Uchwała nr II.18.18 w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska i Zieleni Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.17.18 w sprawie powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.16.18 w sprawie powołania Komisji Rewitalizacji Osiedli Peryferyjnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.15.18 w sprawie powołania Komisji ds. Rodzin, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.14.18 w sprawie powołania Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.13.18 w sprawie powołania Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.12.18 w sprawie powołania Komisji Planowania Przestrzennego i Mienia Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.11.18 w sprawie powołania Komisji Mieszkalnictwa Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.10.18 w sprawie powołania Komisji Kultury, Zabytków i Rewitalizacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.9.18 w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.8.18 w sprawie powołania Komisji Edukacji Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.7.18 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.6.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.5.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.4.18 w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.3.18 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Uchwała nr II.2.18 w sprawie ustalenia liczby osób wchodzących w skład Zarządu Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Sesja I z dnia 17 grudnia 2018 Uchwały zarządu


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem