Społeczeństwo - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Nabór uczestników do udziału w turnusach opieki wytchnieniowej

opieka

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór pełnoletnich uczestników legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi do skorzystania z usługi całodobowej, 14-dniowej opieki wytchnieniowej, w terminie od 01.07.2021- 12.12.2021 w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie od 10.06.2021 do momentu wyczerpania wolnych miejsc w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie przy ul. Wielickiej 267, 30-663 Kraków, osobiście lub za pośrednictwem poczty. Dodatkowe informacje dotyczące udziału w turnusie pod numerem tel. 12 44 67 500 od poniedziałki do piątku w godz. od 7.25 do 15.00.

Więcej informacji i konieczne dokumenty znajdziesz TUTAJ.

Fot. andryreis / freeimages.com

SUKCES Krakowskiego Panelu Klimatycznego - zielone światło dla klimatu w Krakowie!

kpk

 Szanowni Państwo,

zakończył się Krakowski Panel Klimatyczny, czyli pierwszy panel obywatelski organizowany w naszym mieście. Jego celem było wypracowanie odpowiedzi na pytanie: “Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?” przez reprezentatywną grupę Mieszkanek i Mieszkańców.

12 czerwca, podczas ostatniego spotkania Krakowskiego Panelu Klimatycznego, Panelistki i Paneliści zagłosowali nad przyjęciem ostatecznych rekomendacji dla miasta. Spośród kilkuset pomysłów, ostatecznie wypracowano 35 rekomendacji, które zostały poddane głosowaniu. Aż 32 rekomendacje uzyskały aprobatę co najmniej 80% głosujących, co oznacza, że mają one charakter wiążący dla Prezydenta Miasta Krakowa, który zobowiązał się do ich wdrożenia.

21 czerwca (poniedziałek) o godz. 12:30 odbędzie się briefing prasowy dot. podsumowania Panelu i wręczenia rekomendacji z udziałem Panelistek i Panelistów oraz wiceprezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga. W zależności od warunków pogodowych spotkanie z dziennikarzami odbędzie się na zewnętrznym dziedzińcu Magistratu przy placu Wszystkich Świętych (ogród społeczny) lub w sali portretowej. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Pełna lista przegłosowanych rekomendacji znajduje się na stronie Operatora Panelu, czyli Fundacji Instytut Polityk Publicznych:

Rekomendacje Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Nagrania ze spotkań Krakowskiego Panelu Klimatycznego dostępne są na kanale Instytutu na Youtube:

Nagrania ze spotkań Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Wypracowane w trakcie prac rekomendacje dotyczą zróżnicowanych zagadnień, powiązanych z tematem głównym, jak np. strategii klimatycznej miasta, projektów demonstracyjnych, społeczności energetycznych, termomodernizacji, sieci ciepłowniczej, miejskiego oświetlenia czy działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Czytaj więcej...

Projekt Career Turn

ctZapraszamy do zapoznania się z projektem Career Turn - bezpłatnego wsparcia skierowanego do osób wchodzących na rynek pracy lub mających trudności z podjęciem zatrudnienia.

Projekt realizowany jest od 7 lat; od zeszłego roku, ze względu na pandemię COVID -19, w formie zdalnej, w języku polskim i angielskim.

Co oferujemy?
- dwutygodniowe warsztaty pozwalające beneficjentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne;
- indywidualne wsparcie coachów i mentorów;
- doskonalenie znajomości praktycznej języka angielskiego
- przygotowanie i wsparcie w procesach rekrutacyjnych;
- certyfikat potwierdzający osiągnięte kwalifikacje.

Tegoroczna edycja projektu rozpoczyna się 2 sierpnia.

Aplikować można poprze formularz zgłoszeniowy https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/ do 18 lipca.

Wszystkie działania projektowe są finansowane przez korporację sektora usług wspólnych, firmę UBS. Swoim działaniem od lat bezpłatnie pomagamy w zwiększeniu zatrudnialności i zdobyciu nowych kwalifikacji osób zagrożonych utratą pracy, pozostających bez pracy lub chcących zmienić ścieżkę kariery oraz wziąć udział w procesach rekrutacyjnych do korporacji - sektora BPO/SSC.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna w Walencji szansą na podniesienie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Kompetencje tworzą przyszłość”

ktpSerdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie „Kompetencje tworzą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt „Kompetencje tworzą przyszłość” skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące warunki, tj.:
• zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub stale i w sposób ciągły współpracuje na podstawie innego rodzaju umowy w instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej tj. placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla dzieci i młodzieży;
• bezpośrednio i na co dzień pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi do 25 r. ż. wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;
• świadczona przez osoby praca ma charakter wychowawczy, terapeutyczny, socjalizacyjny lub rehabilitacyjny lub dotyczy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
• posiadających zgodę oraz rekomendację od pracodawcy do udziału w programie mobilności ponadnarodowej;
• deklarujących sporządzenie raportu po zakończeniu mobilności oraz przeprowadzenie dla współpracowników spotkania informacyjnego celem przekazania zdobytej wiedzy podczas wyjazdu.

Ważne:
Instytucją Delegującą może być wyłącznie działająca na terenie woj. małopolskiego instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa dla której działalność o charakterze wychowawczym, terapeutycznym, socjalizacyjnym, rehabilitacyjnym lub wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej stanowi działalność główną i podstawową.

Czytaj więcej...


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem