Ustawa Krajobrazowa - Złóż uwagi do projektu! - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Ustawa Krajobrazowa - Złóż uwagi do projektu!

Zakończyło się wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały  w sprawie „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń”.

Uchwała ta wprowadzać będzie m.in. ograniczenia, nakazy i zakazy w wykonywaniu ogrodzeń, wielkości i miejsc lokalizacji obiektów małej architektury oraz szyldów i reklam na ternie całego miasta Krakowa, w tym również na ternie naszej dzielnicy XVIII. Zachęcamy do zapoznania się z jej treścią i załącznikiem graficznym projektu uchwały, które  są nadal dostępna na  stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=71173.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały w nieprzekraczalnym terminie do 27 listopada 2019r. własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektroniczny.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem