Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”
Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania będzie umożliwiać podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Opracowanie poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne jest:
• w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl);
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl);
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w zakładce Rozwój Miasta, Gospodarka Komunalna (https://www.bip.krakow.pl/?mmi=9784);

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach 10 czerwca 2021 r. – 2 lipca 2021 r.

Uwagi do opracowania można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r. poprzez:
• przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
• pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków,
• przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje - Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.
• dostarczenie osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa – ul. Wielopole 17a, pok. 216.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 87 65 (kontakt ze strony Zamawiającego – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa):
• w dniu 25 czerwca 2021 r., w godzinach 10:00-12:00,
• w dniu 30 czerwca 2021 r., w godzinach 17:00-19:00,
oraz spotkania z mieszkańcami:
• w dniu 23 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, które odbędzie się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne jest przesłanie zgłoszenia na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 21 czerwca 2021 r. (w tytule podać: FREDRY – spotkanie). Link do spotkania zostanie przesłany zainteresowanym osobom w dniu 23 czerwca 2021 r.,
• w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, które odbędzie się w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego (dystans społeczny – 1,5 m, dezynfekcja, maseczki) w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ulicy Fredry 65-71 w Krakowie (limit 150 osób).

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 24.06.2021 r. do 30.06.2021 r. możliwe będzie zadawanie pytań w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem