Konsultacje społeczne - Dzielnica XVIII Nowa Huta

Konsultacje społeczne dot. lokalizacji psich wybiegów w na terenie Miasta Krakowa

psie_wybiegi

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych realizowanych na podstawie uchwały Rady Miasta nr CXIX/3250/23 z 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Celem trwających od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r. konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa dot. wspomnianych lokalizacji.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r.

W ramach konsultacji społecznych przewidziano :

Ankietę online która będzie dostępna od 18.12.2023 r. do 18.02.2024 r. pod adresem https://arcg.is/erTjq 

Formularz konsultacyjny. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

- na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w formie w formie skanu/zdjęcia)
- na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
- na adres ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP Lub /ZZMKrakow/domyslna z dopiskiem konsultacje psich wybiegów

W okresie trwania konsultacji formularze konsultacyjne w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Zabłocie 22, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie przy ul. Reymonta 20 oraz w siedzibach Rad Dzielnic.

Dyżury telefoniczne w dniach:

15.01.2024 w godz. 10.00-13.00 telefon 12 616 8588 ( Wydział Planowania Przestrzennego), 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie)
1.2.2024 w godz. 12.00-15.00 12 616 8589 (Wydział Planowania Przestrzennego 885 870-574 (Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie).

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.obywatelski.krakow.pl

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów

rks

Szanowni Państwo, od 1 grudnia do 22 grudnia 2023 r. odbywają się konsultacje społeczne dotyczące zmiany w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Konsultacje przeprowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

Celem konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji odbędą się:

Dwa otwarte spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa:
6 grudnia 2023 r. od 11.00 do 13.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
13 grudnia 2023 r. od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:
8 grudnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00

20 grudnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.00

Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 78 06 w dniach:
12 grudnia 2023 r. w godzinach od 11.00 do 15.00

15 grudnia 2023 r. w godzinach 12.00-18.00

Konsultowany Statut Rady Krakowskich Seniorów wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych można znaleźć:

na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl 
na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl 

GAZ-SYSTEM: Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w związku z projektem budowy gazociągu DN700 Wężerów-Przewóz

sik

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., w związku z realizowanym projektem budowy gazociągu DN700 relacji Wężerów-Przewóz organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla właścicieli nieruchomości z Miasta Kraków z dzielnic Nowa Huta i Podgórze, które objęte są decyzją o ustaleniu lokalizacji dla przedmiotowej inwestycji.

Decyzja Wojewody Małopolskiego z 04.10.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu dla: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Wężerów - Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znak: WI-IV.747.1.11.2023 jest dostępna w repozytorium BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2023 roku, godz. 12:00 – 17:00, w siedzibie Muzeum Archeologicznego Oddział Nowa Huta, ul. Sasanek 2a, 31-985 Kraków.

Konsultacje prowadzone będą w formie dyżuru i indywidualnych spotkań z zainteresowanymi mieszkańcami, bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje między innymi na temat zaprojektowanej trasy, zakresu i harmonogramu projektu oraz procedury wypłaty odszkodowań. Uczestnicy będą obsługiwani według kolejności przybycia na spotkanie.

Informacja w sprawie przeprowadzenia wstępnego badania opinii mieszkańców w sprawie ewentualnych lokalizacji na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów

UCHWAŁA NR CXIX/3250/23 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt 2 uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, na terenie miasta Krakowa dotyczących wyznaczenia miejsc, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1 będą trwały co najmniej 60 dni i zakończą się nie później niż 1 marca 2024 roku.
3. Prezydent Miasta Krakowa określi szczegółowy termin konsultacji społecznych, tryb oraz formy ich przeprowadzenia zgodnie z uchwałą Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków, oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
4. Celem niniejszego projektu uchwały jest przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie wyznaczenia miejsc na terenie Gminy Miejskiej Kraków, gdzie zostaną utworzone nowe wybiegi dla psów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa
Artur Buszek


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem