Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” - Dzielnica XVIII Nowa Huta
free joomla image slider

Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia”

pro_familiaStowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” od 20 lat – we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi – realizuje program „Prawo Dziecka do Rodziny”.

Stowarzyszenie promuje i rozwija rodzinne formy opieki zastępczej. Służy rodzinom adopcyjnym i zastępczym oraz rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej pomocą psychologiczną, pedagogiczną i rzeczową, szkoli kandydatów na opiekunów zastępczych, przygotowuje profesjonalną kadrę trenerską - organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego, a także integruje zastępcze środowisko wychowawcze poprzez organizację spotkań, warsztatów, wspólnych wyjazdów oraz tworzenie grup wsparcia.

Stowarzyszenie „Pro Familia” zrzesza rodziny adopcyjne, zastępcze oraz specjalistów i praktyków pracujących na rzecz dziecka i rodziny.

W swojej pracy na rzecz dzieci Stowarzyszenie opiera się nadto na zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu ludzi dobrej woli oraz firm rozumiejących trudną sytuację oraz potrzeby dzieci i ich opiekunów zastępczych.


Stowarzyszenie „Pro Familia” prowadzi:

1. Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”,

2. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. T. i K. Zelków,

3. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. Cz. I S. Kudłków,

4. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. M. i Z. Wiszniewskich,

5. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. M. i M. Laskowskich ,

6. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego PP. B i M. Dunikowskich,

7. Specjalistyczną Poradnię Rodzinną Stowarzyszenia ,,Pro Familia”

Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” dotowany jest przez Województwo Małopolskie.

4 Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego dotowane są przez Gminę Miejską Kraków, 1 Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego dotowana jest przez Powiat Krakowski.

Stowarzyszenie realizuje projekty obejmujące zarówno mieszkańców Krakowa jak też osoby spoza Krakowa:

- szkoleniowe i edukacyjne
- „Szkolenie kadry organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego”
- szkolenia uzupełniające dla kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze, w tym rodziny zastępcze specjalistyczne
- szkolenia grupowe dla kandydatów na rodziców adopcyjnych prowadzone przez Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” wg Programu Szkoleniowego „Rodzina”, (zarejestrowanego w MPiPS).
- wspomagające rodzinę w ramach pracy Specjalistycznej Poradni Rodzinnej (w tym dzieci własne i pozostające w opiece zastępczej)
- wolontarystyczną pomoc w nauce i w organizacji spędzania czasu wolnego dla dzieci z rodzinnych domów dziecka Stowarzyszenia „Pro Familia”,
- wsparcie (psychologiczne, pedagogiczne i rzeczowe) dla rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych w sytuacjach dla nich trudnych, kryzysowych,
- organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci
- integrujące zastępcze środowisko rodzinne (rodziców i dzieci)
- spotkania integracyjne - coroczne imprezy z okazji Dnia Dziecka, Dnia Zastępczego Rodzicielstwa, warsztaty plastyczne dla dzieci pozostających w opiece zastępczej, spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocy , Bal Karnawałowy, Andrzejki

Zachęcamy do przekazania 1% Podatku na rzecz działań statutowych Stowarzyszenia „Pro Familia”. Potrzebne inforamcja znajdziecie Państwo na załączonym plakacie.

 


Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/rd/rwww18/www/modules/mod_cookiesaccept/mod_cookiesaccept.php on line 24

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

Zrozumiałem